วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

SCOOP COMOSA MP2

บุคคลใดมาถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะที่พึงแล้ว
บุคคลเหล่านั้นย่อมไม่ไปสู่อบายภูมิทั้ง ๔
นรก เปรต อสูรกาย สัตว์เดรัจฉาน
เมื่อละร่างกายนี้แล้ว จักไปเป็นเทพดาทั้งหลาย
สรณะทั้ง 3 คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ไม่ได้เสื่อมสูญอันตรธานไปไหน
ยังปรากฏแก่ผู้ปฏิบัติ เข้าถึงอยู่เสมอ
ผู้ใดมายึดถือเป็นที่พึ่งของตนแล้ว
ผู้นั้นจะอยู่ที่ไหนก็ตาม
สรณะทั้ง ๓ ก็ปรากฏแก่ผู้นั้นอยู่ทุกเมื่อ
จะแคล้วคลาดจากภัยทั้งหลาย
อันก่อให้เกิดควาร้อนอกร้อนใจได้แน่นอนทีเดียว
หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต
WWW.PATSIRI.COM

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สมัครสมาชิก ส่งความคิดเห็น [Atom]

<< หน้าแรก